OKEA-Cup 2020 er utsatt!

Skrevet av:
Georg Groven
Publisert:
25.03.2020

Som tidligere formidlet gjennom våre sosiale kanaler blir OKEA-Cup 2020 utsatt til høsten 2020.

Dette som følge av korona-viruset.
Situasjonen omkring Korona-viruset gir oss utfordringer med raske endringer i retningslinjer og bestemmelser, som omtrent endrer seg fra dag til dag. Vi må, som alle andre klubber, forholde oss til beslutninger fra norske myndigheter og Norges Håndballforbund.

Norges Håndballforbund (NHF) opplyser på sine nettsider at de har vedtatt at turneringsperiodens slutt flyttes fra 16.9. til 25.10. denne sesongen. Dette for å åpne for at flere helger kan benyttes til turneringer til høsten. Samtidig vil det bli en utfordring dersom mange velger å arrangere sin turnering på samme tidspunkt i samme geografiske område. På bakgrunn av dette skal alle søknader om nye turneringer eller flytting av allerede godkjente turneringer sendes til egen region, som vil gjøre vurderinger rundt tidspunkt for gjennomføring i forhold til helheten.

Planlagt ny dato er 28-30.august 2020. NHF Region Nord vil ta avgjørelser vedr. gjennomføring av høstens cuper i løpet av neste uke, og på bakgrunn av dette vil vi komme med mer informasjon om OKEA-Cup, når avgjørelsen er vedtatt av NHF Region Nord og vi får bekreftet ny dato for cupen og hvilke årsklasser vi kan arrangere for.

Uavhengig av dato og gjennomføring av cup, har klubben nå besluttet å kansellere alle påmeldingene til den opprinnelige cupen i april, for så å åpne for ny påmelding. Dette innebærer at vi refunderer alle innbetalte beløp.
Link til dokument fylles ut og sendes som PDF-fil til:
okeacup@kristiansund-hk.no.

Med vennlig hilsen Kristiansund Håndballklubb
Ledergruppe OKEA-Cup

Monilnr: +47 926 14 175
E-post: okeacup@kristiansund-hk.no
www.okeacup.no


Relaterte dokument og filer: